Neste kamp for A-laget

Dato: Lørdag 20. juli kl 16.00
Kamp: Kråkerøy - Skeid
Sted: Kråkerøy stadion

Sommercup13

Adidaskolleksjon 2013

gratis-jentetrening-hver-uke-knapp
Grasrotandelen
toalettpapir-knapp

Dette skjer på Skeidtinget

Her finner du saksliste og innstilling til Skeidtinget, som holdes på Nordre Åsen 19. mars kl. 18.00. Alle som har vært medlem av Skeid i én måned, ikke skylder kontingent, og er 15 år eller eldre har stemmerett.

nytt_kunstgress

Dagsorden for Skeidtinget er:

§ 12 Tingets oppgaver

Tinget skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding fra Hovedstyret og underavdelinger.
5. Behandle Hovedstyrets regnskap i revidert stand. (Klikk her for PDF.)
6. Behandle de enkelte avdelingers regnskaper og budsjetter i revidert stand. (Klikk her for PDF.)
7. Engasjere revisor eller velge 2 revisorer i henhold til offentlige myndigheters regler for revisjon
8. Behandle innkomne forslag. (Klikk her for hovedstyrets forslag til lovendringer.)
9. Fastsette kontingent.
10. Vedta Skeid Hovedstyrets budsjett. (Klikk her for Excel-fil.)
11. Bestemme Skeids organisasjon (jfr. § 15).

12. Valg:
     a) Nestleder
     b) 2 hovedstyremedlemmer med varamedlemmer
     c) Kontrollkomité bestående av 2 personer med 1 vararepresentant.
     d) Valgkomité

Valgkomiteen har innstilt følgende personer til valg:

Hovedstyremedlemmer for 2 år:

Even Hovensjø Olsen

Anders Kyte

Frank Solheim                                                                   

Varamedlemmer for 2 år:

Marianne Haakerud    

Kaja Marstrander

Varamedlem for 1 år:

Marius Henjesand

 

Kontrollkomite

Håkon Sjømoen

Kirsten Westgaard

Erik Hansen (vara)

Copyright © 2019 Skeid Fotball. E-post: post@skeid.no
Ansvarlig redaktør: Tarald Rohde. Kontakt webredaksjonen | Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til www.skeid.no
Nettsidene er produsert av Huset kommunikasjon & design as