Neste kamp for A-laget

Dato: Lørdag 20. juli kl 16.00
Kamp: Kråkerøy - Skeid
Sted: Kråkerøy stadion

Grasrotandelen
toalettpapir-knapp

Skeid Fotball inviterer til årsmøte

Skeid Fotball innkaller hermed til årsmøte

Tirsdag 23. April Kl. 19:00

Klubbhuset Nordre Åsen


Årsmøtet skal :

1.      Godkjenne de stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Valg av dirigent og 2 medlemmer til å signere protokollen

4.      Behandle klubbens årsmelding

5.      Behandle klubbens reviderte regnskap

6.      Kontrollkomiteens rapport

7.      Behandle innkomne forslag

8.      Fastsette medlemskontingent

9.      Vedta klubbens budsjett for 2013

10.  Valg av klubbens styre samt øvrige komiteer og utvalg


For å ha stemmerett må medlemmer være fylt 15 år, vært medlem i minst en måned og ikke skylde klubben medlemskontingent


Fullstendig saksliste, saksdokumenter herunder beretning og regnskap,  vil være tilgjengelig i klubbens lokaler en uke før årsmøtet.
 

Forslag må være innkommet styret minst 1-en- uke før årsmøtet

 

Vel møtt!

 
Styret i Skeid Fotball

v/Leder Erling-Geir Iversen

Facebook    Deli.cio.us    Digg    StumbleUpon   

Copyright © 2019 Skeid Fotball. E-post: post@skeid.no
Ansvarlig redaktør: Tarald Rohde. Kontakt webredaksjonen | Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til www.skeid.no
Nettsidene er produsert av Huset kommunikasjon & design as