Neste kamp for A-laget

Dato: Lørdag 20. juli kl 16.00
Kamp: Kråkerøy - Skeid
Sted: Kråkerøy stadion

Grasrotandelen
toalettpapir-knapp

Dette er Skeid Talent Invest AS

illfoto-okonomi

Siden det åpenbart hersker en viss usikkerhet om hva Skeid Talent Invest AS er, og hvilke forpliktelser selskapet har ovenfor Skeid, kommer her en kort oversikt.

Informasjonen er basert på den dokumentasjon som er blitt gjort tilgjengelig for oss i styret i Skeid Fotball. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan være mindre feil, men i all hovedsak skal informasjonen under være riktig.

Selskapet ble opprettet i november 2008 i den hensikt å investere i unge Skeid-spillere, slik at våre største talenter skulle kunne sikres langsiktige kontrakter for at vi skulle stå best mulig rustet til å få godt betalt for spillere som utviklet seg til å bli modne for større klubber enn vår.

Hovedaksjonærene i Skeid Talent Invest AS (STI) er OBOS og Øie Sport Invest AS. Andre store aksjonærer er Bundegruppen AS, Talentfabrikken og Skeid. I tillegg er et antall privatpersoner eiere av både store og mindre aksjeposter.

Skeid Fotball har i henhold til Norges Fotballforbunds lover ikke anledning til å ha eierinteresser i selskaper som Skeid Talent Invest AS. Derimot har blant andre G13-19 (Talentfabrikken) en eierandel. Den ble til etter at styret i G13-19 i 2008 besluttet å konvertere gjeld til aksjer.

Etter det vi har brakt på det rene disponerte Skeid Talent Invest nær tre millioner kroner i form av innskudd aksjekapital, samt 30% av salgsinntektene for Flamour Kastrati. Disse pengene er i sin helhet (med unntak av 100.000,- kroner) pløyd tilbake til Skeid Fotball, som benyttet midlene til fjorårets drift.

Skeid Talent Invest AS sin kasse er tom, og det ble før årsskiftet besluttet at man i 2010 ikke ville stille ytterligere midler til disposisjon for Skeid Fotball. Til tross for dette ble altså en fordring på 625.000,- kroner lagt inn i Skeid Fotballs regnskap. Det er den samme fordringen revisor Terje Kromvoll i ettertid har erklært som ugyldig, og som var bakgrunnen for at han trakk sin revisjonserklæring.

Dette betyr altså at Skeid Talent Invest ikke har noen forpliktelser ovenfor Skeid verken når det gjelder å investere i nye spillere eller å sørge for drift (lønn) av eksisterende spillere. Aksjeselskapet har for øvrig følgende eierandeler i våre spillere:

Flamur Kastrati
30 %*
Preben Mankowitz 50 %
Mesut Can
50 %
Bardh Shala
50 %
Stian Pettersen
50 %
Issam Aziman
50 %


* Skeid Talent Invest AS mottok 30 prosent av salgssummen for Kastrati, og investerte dette videre inn i selskapet. STI har nå rett på 30 prosent av de prestasjonsrelaterte klausulene i Kastrati-kontakten.

Styret i Skeid Talent Invest AS består av Rolf Nyhus (styrets leder), Eldar Hansen, Bent Hansen, Odd Erik Bunde og Max Arnhjell. Skeid Talent Invest AS gjennomfører generalforsamling onsdag 12. mai.

Hva som skjer videre med Skeid Talent Invest AS er høyst usikkert. Vår oppfatning er at styret i aksjeselskapet er skuffet og overrasket over de økonomiske forholdene i Skeid Fotball. Signalene fra hovedaksjonærene har så langt vært entydige: Det blir ikke tilført ytterligere midler i selskapet.

Så vidt vi har brakt på det rene er ingen av investorene i Skeid Talent Invest AS å finne på Skeid Fotballs kreditorliste. Investorene har bidratt betydelig, og oppført seg ordentlig. Styret i Skeid Fotball finner absolutt ingen grunn til å klandre disse for noe som helst. Det er tvert i mot all grunn til å rose aksjonærene for deres betydelige bidrag. Dessverre er ikke midlene benyttet slik de burde. Vi håper aksjonærene i Skeid Fotball Invest AS på et senere tidspunkt kommer tilbake og bidrar til talentutvikling og verdiskapning i fotballens og klubbens interesse.

 

Med vennlig hilsen,

For Skeid Fotball
Konrad Kuhlman                Knut Meiner
Styrets leder                    Styremedlem

Facebook    Deli.cio.us    Digg    StumbleUpon   

Copyright © 2018 Skeid Fotball. E-post: post@skeid.no
Ansvarlig redaktør: Tarald Rohde. Kontakt webredaksjonen | Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til www.skeid.no
Nettsidene er produsert av Huset kommunikasjon & design as